Kohtumine & Kogemuste vahetus - Harju PÜ juhatus Viimsis I 29.06.2021