Viimsi Pensionäride Ühendus

Mis on VPÜ

Viimsi Pensionäride Ühendus (VPÜ) alustas oma tegevust 1993 aastal. VPÜ tegeleb Viimsi pensionäride sotsiaalste ja majanduslike probleemide võimalike lahendamistega. Koos vallavalitsusega edendatakse tervislikke eluviise – spa teenused, bowlinguklubi treeningud ja võistlused, matkaklubi tervisepäevad matkadega kodu valla looduses.

Lugupeetud Viimsi valla eakad

Viimsi Pensionäride Ühendus on tegutsenud 24 aastat, alates 1993 aastast nimetusega MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus.
Täna kuulub juhatusse 7 ja volikokku 33 inimest, keda on valitud valla VPÜ pensionäride üldkoosolekul.
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse ülesanneteks on ühendada ja juhtida valla eakaid nende ettevõtmistes, organiseerida ja läbi viia erinevaid üritusi, abistada eakaid nende igapäevaelus, esindada tekkivate probleemide tõstatamisel ja lahendamisel kohalikus omavalitsuses. Ühenduse volikogu ja juhatuse töö ei ole tasustatud. Oleme eakad aga mitte vanad. Elanud tänuväärset, sageli rasket, kuid ausat elu. Rõõmsameelsetena, teineteist toetades, on meil piisavalt aega sisustada oma igapäevast elu.
Viimsi valla territooriumil elab arvukalt pensionäre, kes ei ole täna veel meiega ühinenud. Heameelega näeksime neid MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse liikmetena, et koos osaleda meie poolt organiseeritud ja läbiviidavatel üritustel.
Koduleht on mõeldud abiks Viimsi valla eakatele vajaliku informatsiooni leidmiseks.

Lugupidamisega
Lembit Allingu
MTÜ Viimsi Pensionäride Ühendus
juhatuse esimees