Teated

MTÜ Viimsi Pensionäride Ühenduse                                                                                                          2019.aasta tegevuskava

Juhatuse töö:

Ühenduse igapäevast tööd korraldab 7 liikmeline juhatus.

Juhatus käib koos 1 kord kuus, kuu esimesel neljapäeval.

Juhatuse liikmetel on oma kindel tööjaotus juhtimiseks tegevuse valdkonnas.

Juhatus teeb koos vallaga ja seenioride nõukojaga koostööd.

Juhatus täiendab VPÜ kodulehekülge.

Juhatus valmistab materjale VPÜ meenete ja albumi jaoks.

Volikogu töö:

Volikogu on 41 liikmeline, liikmete vahel on jaotatud piirkonniti eakad.

Volikogu liikmed peavad sidet oma piirkonna eakatega, selgitavad välja raskes seisus eakad, edastavad täiendkoolituste teabed.

Volikogu käib koos 3 korda aastas, kus toimuvad ka täiendkoolitused:

 • aasta aruande kinnitamine, aastakoosolekuks ettevalmistamine – 21. veebruar.
 • Eakate enese- ja kodukaitse, naabrivalve tähtsus – oktoober.
 • aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine – november.
 • 80+ eakatele jõulupakkide jagamine – detsember.

               Suurkogu üritused:                                                                                                                   

 1. Aruande ja valimiskoosolek – 14.aprill
 2. Õigusnõustamise päevad kokkuleppel.
 3. Mälumäng – 18.veebruar Nelgi tee 1 ruumis.
 4. Õppeekskursioonid „ Tutvumine Eestimaa valdadega“ (juuni, september)
 5. Jätkub teatrite külastuse traditsioon (organiseerib teatrihuviliste selts)
 6. Eakatepäeva male – kabeturniir – oktoober
 7. Seenioride sügisene peoõhtu – november

              Matkaklubi:

 1. Jätkub sari „Tutvume koduvallaga“ – iga kuu (v.a juuni,juuli,august) uued paigad Viimsi vallas.
 2. Pensionäride kepikõnd.
 3. Õppeekskursioon eakatele „Tutvume Eestimaa loodusega“ – juuli, november.
 4. Muuseumi külastus – jaanuar.

Käsitööring:

 1. Ekskursioon Estonia teatrimajas – jaanuar.
 2. Käsitööringi näitus suurkogu üritusel – aprill.

Bowlinguklubi:

 1. Tervisepäevaturniir Habsotke Al Mare Bowling ruumides – aprill
 2. Turniir „Pirita kevad 2019“ – mai.
 3. Hooaja 2018-2019 lõpetamine koos sõpruskohtumisega – mai.
 4. Ülemaailmset Eakate Päeva tähistav „Viimsi Kuul 2019“ turniiri korraldamine – oktoober.
 5. Turniir „Vanaisa-lapselaps“ osavõtt – november.
 6. aasta tegevuse kokkuvõtte, siseturniir ja koosolek.
 7. Klubi Al Mare võistlusest „Seenior KAP 2019“ osavõtt – detsember.

 

Tegevuskava kinnitati juhatuse koosolekul  03.05.2018.a

Toimub reedel 29. novembril Viimsi Koolis kella 17.00 kuni 21.00.
Osalustasu 10.-
Registreerimine: Aime Salmistu, tel 51 88125 salmistuaime@gmail.com

Vaata kodulehte: www.huvikeskus.ee

Sul on erisoov? Kirjuta meile sellest siin!

Nimi
E-post
Sõnum